Terugblik

IBT Adviesdag november 2018

Afgelopen november heeft de jaarlijkse IBT Adviesdag weer plaatsgevonden. Dit maal in

het Provinciehuis te Haarlem. Met ruim 40 aanmeldingen uit het hele land begon de dag

gezellig.

Deelnemers konden zelf een casus kiezen waar zij die dag over zouden gaan nadenken en

advies over geven. De dag werd geopend met een lezing over door Bert Ruck. Hierna zijn

deelnemers in groepen uit elkaar gegaan om samen met de opdrachtgever de casus te

bespreken. Nadat de opdrachtgever zijn toelichting had gegeven was het tijd om zelf aan

de slag te gaan met de casus. Er werd hard nagedacht en nog harder gewerkt. Waar nodig

sprong Bert bij om de trainees van de nodige input te voorzien.

Aan het einde van de dag kwam iedereen weer bij elkaar om de gevonden oplossingen te

presenteren aan de groep en de opdrachtgevers. De opdrachtgevers waren erg

enthousiast en hoopten zelfs in contact te kunnen blijven met de trainees.

Wie zien we volgend jaar terug?