Voorzitter Mijn naam is Gloria en ik ben G4 trainee Financiën en Control. Het G4 traineeship werd in het leven geroepen om de 4 grootste gemeenten van Nederland beter met elkaar te verbinden. Verbinding tussen mensen, overheden, organisaties en bedrijven is dan ook iets wat ik al jarenlang nastreef. Door de coronacrisis kunnen we niet op de traditionele manier opereren, dat wil zeggen met grote events waar veel trainees elkaar kunnen ontmoeten. We zijn achter de schermen hard bezig om dit gat te dichten en alsnog een waardevolle bijdrage te leveren aan de verbinding en visievorming van de aangesloten trainees.