IBT & ITO X De Nederlandse Klimaatgezant Als Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigt Marcel Beukeboom Nederland in internationale klimaatbijeenkomsten, zowel multilateraal als bilateraal. Binnen de landsgrenzen is Marcel het uithangbord van het nationale klimaatbeleid. Hij verbindt het mondiale met het lokale, beleid met de praktijk en probleem met oplossing. Een aantal gespreksthema’s vormt de rode draad in Marcels dagelijkse bezigheden. De stand van de mondiale klimaatdiplomatie: het Akkoord van Parijs is bijna zes jaar oud. Hoe staat het ervoor? Hoe verandert de terugkomst van de VS op het klimaattoneel de internationale krachtverhoudingen? Is er reden voor optimisme of voor pessimisme? Dichterbij huis passeert het Nationale Klimaatakkoord de revue. Wat zijn de belangrijkste opgaven voor een (hopelijk snel aantredend) kabinet? Tot slot is er aandacht voor de rol van jongeren – en zeker voor onze eigen rol als jonge ambtenaren. Wat is ons handelingsperspectief? Rust er extra verantwoordelijkheid op onze schouders nu we ons zo dicht op het vuur begeven? Niettemin zal er alle ruimte zijn voor die onderwerpen waar de trainees oren naar hebben. Mocht je benieuwd zijn naar nog specifiekere en concretere gespreksonderwerpen? Stuur dan een bericht naar d.j.bos@minezk.nl. We verwelkomen je graag op 24 juni aanstaande.    Let op: om aan de events in samenwerking met de ABD te kunnen deelnemen, moet je aangemeld zijn bij het Netwerk Trainees & bureau ABD. Hoe je je kunt aanmelden lees je hier.     Vragen? Neem contact op via contact@interbestuurlijketrainees.nl