Holland’s Next TopAmbtenaar - Toekomstig leiderschap voor Nederland Dinsdag 26 oktober 2021, 16.00 - 17.00 uur (Webex) Het IBT en de Algemene Bestuursdienst nodigen je uit om jouw vragen en ideeën te delen over hoe het topbestuur in Nederland eruit zou moeten zien. Niet met zomaar iemand, maar met Bram de Klerck, directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD is een groep van ruim 1.500 rijksambtenaren in managementfuncties met salarisschaal 15 en hoger. Bram is verantwoordelijk voor het functioneren van de ABD. Oftewel: als het gaat om leidinggeven voor Nederland, moet je wel bij hem zijn. Meld je nu aan via dit formulier en stuur je vragen mee. Op basis van de input van de trainees zullen we een vraaggesprek met Bram voeren waarbij aan het einde ook ruimte is om zelf je vraag aan Bram te stellen. Praktische informatie Het event vindt online plaats via Webex. Je krijgt in de week voorafgaand aan het event een agenda-uitnodiging incl. link toegestuurd. Programma 16.00 Introductie IBT & Bram stelt zich voor 16.10 Vraaggesprek met Bram de Klerck over de rol van de ABD, recente mediaberichten hierover en ingezonden vragen/opmerkingen van trainees 16.20 Trainees presenteren hun visie over toekomstig leiderschap voor Nederland 16.50 Afsluiting met slotwoord door Bram en ruimte voor vragen vanuit het publiek Over de ABD – actualiteiten Een sterke overheid is een randvoorwaarde voor een sterk Nederland. Dat valt of staat bij leiderschap. (…) Wij vergroten de maatschappelijke betrokkenheid van de Rijksoverheid. We zorgen dat de Nederlandse samenleving wordt gehoord. Vanuit onze rol als maatschappelijk partner. (Jaarverslag ABD 2020) De Algemene Bestuursdienst is een groep van ruim 1.500 topambtenaren van de Rijksoverheid. Deze overheidsorganisatie valt onder het ministerie van BZK en wordt gefaciliteerd door Bureau ABD. Het bureau ondersteunt de ABD met werving, selectie en loopbaanontwikkeling. Kortom: Bureau ABD helpt de juiste topambtenaren aan de juiste maatschappelijke opgave te koppelen. 1995 werd de ABD opgericht om de aansturing van ministeries te versterken en ambtenaren mobieler te maken. Deze zaten voorheen namelijk vaak zeer lang op één functie. Een grotere mobiliteit moest vernieuwing faciliteren en voor een grotere kruisbestuiving tussen departementen zorgen. Inmiddels gaat de mobiliteit volgens critici echter te snel. Het duurt even voordat je in een topfunctie helemaal thuis bent, en veel opgaven gaan over meerdere jaren. Een te snelle doorstroom zou tot onrust en niet voldoende opgepakte taken leiden. Ook uitte de Tweede Kamer zorgen over de benoeming voor nieuwe functies na vertrek. Dit heeft geleid tot een onderzoek van de Universiteit Utrecht naar het functioneren en de strategie van de ABD. De UU concludeerde dat de ABD vele positieve effecten heeft, maar in de strategische doelstellingen en in transparantie (‘wat doet de ABD nu precies?’) nog tekortschiet.                  Let op: je kunt alleen deelnemen aan de events van het IBT als je trainee bent bij één van de aangesloten organisaties.                                                            Vragen? Neem contact op via contact@interbestuurlijketrainees.nl