Training “De menselijke maat in de digitale overheid” Op donderdag 8 juli 2021 heeft het IBT een prikkelende en zeer relevante training voor de trainees georganiseerd. Drie interessante sprekers leverden een bijdrage met als onderwerp “De menselijke maat in de digitale overheid”.  De sprekers waren niemand minder dan Wouter Welling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Maike Klip van de Begripvolle Ambtenaar en de Nationale Ombudsman en last but not least Arjan Widlak van Stichting Kafkabrigade. Allen met een eigen visie en perspectief op het digitale tijdperk, de digitalisering van de overheid en hoe daarin de burger en ambtenaar hun plek hebben. Een dynamische training met een vernieuwende blik, vol inspiratie, tips en inzichten. De sprekers Maike Klip Projectleider bij de Nationale Ombudsman “Hier wat info over mijn werk. Op debegripvolleambtenaar.nl lees je over het onderzoek dat ik deed naar de rol van begrip bij de digitale overheid (DUO in dit geval). Daarnaast schrijf ik continu over mijn werk op klipklaar.nl Wouter Welling Coordinating Policy Officer Digital Identity bij het Ministerie van BZK “Als voorbereiding op mijn verhaal zou ik voorstellen deze oMoocs te kijken. In ieder geval de eerste en dan alle trainees zich laten afvragen: Wat vind ik hiervan? Hoe zou ik de rol van de overheid zien rond mijn digitale identiteit?” Arjan Widlak Directeur van Stichting Kafkabrigade                  Let op: je kunt alleen deelnemen aan de events van het IBT als je trainee bent bij één van de aangesloten organisaties.                                                            Vragen? Neem contact op via contact@interbestuurlijketrainees.nl