Commissaris: wie bepaalt of je geschikt bent? Op 10 december 2020 nam Jacoby Mensinga ons mee in de wereld van het toetsten van commissarissen, de verschillen tussen mannen en vrouwen bij deze toetsingen, het waarom van een apart programma voor vrouwen en de belangrijkste ins en outs van het commissariaatsvak. Een commissaris vervult dezelfde rol als iemand die lid is van de raad van toezicht. Hij/zij geeft onafhankelijk advies en houdt toezicht op de organisatie. Daarnaast neemt een commissaris de rol van werkgever en ambassadeur op zich. Om deze taken te kunnen vervullen moet een raad van commissarissen beschikken over kennis van de sector/branche, de onderneming en haar strategie en daarnaast inzicht hebben in de bedrijfscultuur. Op persoonlijk gebied moet een commissaris vaardigheden bezitten als analytisch denkvermogen en oordeelsvorming. Ook integriteit is een belangrijke eigenschap. Een nieuwe wet verplicht ondernemingen minimaal 1/3 van de zetels (33%) in de RvC aan een vrouw toe te wijzen. Vrouwen treden vaker meer bescheiden op dan mannen, waardoor minder vrouwen durven solliciteren op een commissarisfunctie. Het is daarom belangrijk vrouwen hierin actief te faciliteren. Jacoby werkt sinds 2000 bij Nederlandsche Bank (DNB) en heeft hier verschillende functies gehad. Op dit moment werkt ze als trainer en leerbegeleider bij de DNB Academie, het eigen opleidingsinsituut van DNB. Eerder werkte zij als toezichthouder op pensioenfondsen, was zij als HR Beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid van DNB en toetste zij bestuurders en commissarissen op geschiktheid. In die laatste functie merkte zij dat relatief weinig vrouwen een toezichthoudende functie hebben of ambiëren. Jacoby, die zelf al jarenlang lid was van WIFS, hèt netwerk voor vrouwen werkzaam in de financiële sector, besloot daarop een intervisiegroep te starten voor vrouwen met interesse in een Commissariaatsfunctie. Deze intervisiegroepen heeft omgevormd tot een succesvol jaarprogramma vanuit haar eigen bedrijf Vrouw & Commissariaat. Daarnaast is zij sinds 2015 als vrijwilliger actief betrokken bij het helpen integreren van vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland. In 2017 lukt het haar om beide passies te verenigen met het aanvaarden van de functie van lid van de Raad van Toezicht voor Vluchtelingstudenten UAF.