Deelnemende organisaties  e

Onze missie

Het Interbestuurlijk trainee-platform (IBT) is hét netwerk voor trainees van verschillende overheidslagen. Het draagt bij aan de toekomst van trainees en traineeships. Voor hen en voor het bestuur staat kennisdeling, advisering en het vergroten van het netwerk centraal. Het IBT heeft jarenlange ervaring met traineeships en de behoefte die trainees daarbij ervaren. Deze behoeftes zijn beantwoord aan de hand van activiteiten variërend van loopbaanbegeleiding, versterken van kennis of kunde, advisering over de (online)-selectie van trainees tot gezellige netwerkactiviteiten.  Kennisdeling Bij het IBT zorgen we op verschillende manieren voor kennisdeling. Fysiek door een keer per jaar een adviesdag te organiseren waar trainees advies uitbrengen aan deskundigen uit de publieke sector. Daarnaast zorgt een jaarlijks inspiratie-event voor uitwisseling van ideeën over een bepaald onderwerp. Op het digitale vlak organiseren we regelmatig workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals leren netwerken, faalkunde of het effectief werken met PowerPoint. Ook nodigen we inspirerende sprekers uit om een lezing te geven of in gesprek te gaan met onze trainees. Denk hierbij aan specialisten uit een bepaald vakgebied (zoals artificial intelligence) of ambtenaren die topfuncties bij de (Rijks)overheid bekleden en dagelijks beslissingen nemen die het leven van honderdduizenden mensen beïnvloeden. Advies Het IBT heeft een netwerk van jonge ambtenaren die kennis en kunde bezitten over uiteenlopende onderwerpen. Deze kennis en kunde zetten we in op meerdere manieren. Tijdens de jaarlijkse Adviesdag die het IBT organiseert geven trainees advies aan organisaties uit de publieke sector. Door hun onconventionele kijk op maatschappelijke thema’s wordt het advies van de trainees als heel waardevol beschouwd. Op deze manier faciliteert het IBT dat verschillende organisaties van advies worden voorzien. Daarnaast heeft het IBT een adviserende rol naar de trainees toe. Bijvoorbeeld over het leggen van contacten in het werkveld of over de organisatie van een evenement. Het IBT heeft ook een adviserende functie voor de traineecoördinatoren van de aangesloten pools. Zo kan er tijdens de stuurgroepvergaderingen onderling advies bij elkaar worden opgehaald. Netwerkvorming Openbaar bestuur vindt op verschillende niveaus plaats. Vraagstukken overschrijden deze niveaus en antwoorden zijn vaak niet binnen één overheids-laag te vinden. De samenwerkingsverbanden met de verschillende overheidslagen binnen het IBT monden uit in een netwerk waar zowel de trainees als de traineeships van kunnen profiteren. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de Algemene Bestuursdienst waar kennismakingen met topambtenaren mogelijk gemaakt worden. Ook verzorgen we periodieke overleggen waarbij de traineepoolcoördinatoren van elkaar kunnen leren. Trainees, traineecoördinatoren en (alumni)-IBT vinden elkaar tijdens informele netwerkbijeenkomsten. Daar ontstaan ongeplande samenwerkingen. Naast dat deze bijeenkomsten heel leuk zijn kunnen ze ook van toegevoegde waarde zijn voor jouw loopbaan, vraagstuk of idee! Waarom aansluiten bij het IBT? Naast de extra verdieping die het IBT biedt aan trainees, biedt het ook een platform voor de traineepools om met elkaar in verbinding te staan. De lijnen zijn veel korter. Denk hierbij aan het uitwisselen van programmering, kennis, aanpak en/of vraagstukken waar men tegenaan loopt. Het stimuleert nieuwe ideeën en zorgt voor kruisbestuiving. Juist de diversiteit aan soorten traineepools aangesloten bij het IBT, de geografische ligging en grootte van gemeenten maakt ons als IBT zo relevant voor de traineepools en haar trainees. Een kijkje in de keuken nemen bij elkaar is niet alleen interessant voor de traineepools, maar ook voor de trainees. Hier komen de drie pijlers – kennisdeling, advies en netwerk – zichtbaar naar voren.    Wil je graag op de hoogte blijven van alle activiteiten van IBT? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Over IBT
Welkom bij het IBT! Check onze agenda voor aankomende events of kijk even rond bij deze terugblikken:
in