We are hiring! Per mei 2018 zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vind je het leuk om een groot interbestuurlijk netwerk op te bouwen en ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk? Wil je buiten je eigen organisatie kijken en overheidstrainees uit heel Nederland ontmoeten? En ben jij vanaf mei voor een jaar beschikbaar? Bekijk de vacatures en zie wat jij kan betekenen voor het IBT! Heb je interesse in een van de vacatures? Stuur dan uiterlijk 24 april 2018 een korte motivatie naar contact@interbestuurlijketrainees.nl. Of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Chahida Bouataouan (c.bouataouan@amsterdam.nl) Vacature Bestuurslid Activiteiten (ca. 4 uur per week) Wil jij ervoor zorgen dat er elke maand weer een inspirerende en leerzame activiteit voor trainees op het programma staat? Heb je inspiratie voor onderwerpen en organisatorisch vermogen om deze evenementen succesvol op te zetten? Of weet jij welke activiteiten wij nog missen die  aansluiten bij de ontwikkeling en interesse van trainees? En vind jij het een uitdaging om voor iedere  activiteit de juiste trainees te mobiliseren? Dan is de functie van Bestuurslid Activiteiten interessant voor jou! In de rol van Bestuurslid is het aan jou om onder andere: - op zoek te gaan naar onderwerpen waar trainees graag meer over willen weten - maandelijke activiteiten te organiseren en te coördineren; - in elke traineegroep IBT-ambassadeurs werven en zorg dragen voor hun betrokkenheid - trainees en/of IBT-ambassadeurs te mobiliseren voor het organiseren van een activiteit en hen hierin te faciliteren en ondersteunen; - ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT. Vacature Bestuurslid Communicatie (ca. 4 uur per week) Vind jij het belangrijk om trainees actief te informeren en enthousiast te maken over de activiteiten die het Interbestuurlijk Traineenetwerk organiseert? En ben je  een social media-topper of zou je dat willen worden?  Dan is de functie van Bestuurslid Communicatie voor jou interessant! In de rol van Bestuurslid Communicatie is het aan jou om onder andere: - zorg te dragen voor het proces en inhoud rondom de IBT nieuwsbrief, website en social media (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter); - Een plan te bedenken en uit te voeren hoe het IBT het komende jaar het beste alle aangesloten trainees kan bereiken; - zorg te dragen voor promotie van activiteiten; - ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT. Ervaring met (digitale) promotie of met Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, etc.) is een pre. Vacature Bestuurslid Voorzitter (ca. 5 uur per week) Kijk jij graag verder dan je eigen traineepool en organisatie? Word je enthousiast om trainees van verschillende overheidsorganisatie met elkaar te verbinden en  samenwerking tot stand te brengen? Heb jij oog voor het totale plaatje en kun je daarop sturen? Welke ambitie heb jij als voorzitter en welke doelstellingen wil jij, samen met jouw bestuursgenoten, nastreven? Als voorzitter is het aan jou om onder andere: - de visie van het IBT te bewaken en het totale plaatje te overzien; - te sturen op het behalen van de gestelde doelen; - de bestuurs- en stuurgroepvergaderingen voor te zitten; - als aanspreekpunt te fungeren voor externe stakeholders; - het bestuur aan te sturen en zorg te dragen voor een constructieve samenwerking. - ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT. Vacature Bestuurslid Secretaris (ca. 4 uur per week) Ben jij van nature iemand die geordend werkt, of ben je een chaoot die bovenaan zijn/haar POP meer orde aanbrengen  heeft staan? Stuur en bewaak je graag processen?  En ook niet geheel onbelangrijk; houd je de opvolging van acties in de gaten?   Als secretaris van het IBT: - Organiseer je alle taken rondom de bestuursvergaderingen en de stuurgroepvergaderingen, (dus reserveren/plannen van vergaderingen, agenderen en notuleren); - Bewaak je alle acties; - Bewaak je samen met mede-bestuurders de orde in het interne archief; - Bewaar je het overzicht op de jaarplanningen; - Sparringpartner van de voorzitter. - ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT. Vacature Bestuurslid Penningmeester (ca. 4 uur per week) Heb jij een financiële aanleg, of heb je altijd al willen leren hoe je budget beheert?  Vind je het leuk om na te denken hoe een financieel systeem beter ingericht kan worden? Kun jij goed inschatten hoe kosten en baten zich tot elkaar verhouden en vind je het leuk de financiële schakel te zijn tussen trainees en overheidsorganisaties? Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor: - Het maken van de jaarbegroting en het financiële jaarverslag; - Het bewaken van de inkomsten en uitgaven van het IBT; - Zorg te dragen voor een zorgvuldige boekhouding. - ambassadeur te zijn voor het Interbestuurlijk Traineenetwerk en medetrainees in de aangesloten traineepools te enthousiasmeren voor (activiteiten van) het IBT.