Metin Hakbilen | Bestuurslid Externe Betrekkingen Momenteel ben ik werkzaam als trainee bij het co√∂rdinatiebureau Bibob & van Traa team bij de Directie Openbare Orde & Veiligheid bij de gemeente Amsterdam. Sinds april 2016 ben ik  bestuurslid externe betrekkingen bij de IBT. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik graag ook buiten mijn eigen traineepoolorganisatie wilde kijken. Het samen opzetten van activiteiten met andere trainees uit andere organisaties en uitwisselen van kennis en contacten sprak mij erg aan. Voor veel trainees is een traineeship het begin van hun carri√®re, juist hierdoor lijkt het me goed om ook andere trainees elders uit het land te leren kennen en kunnen spreken over hoe het programma van hun traineeship eruit ziet, welke opdrachten ze zoal doen en welke knelpunten ze zien in hun werk of organisatie. Ik heb voor de functie externe betrekkingen gekozen omdat ik graag de betrekkingen met de aangesloten pools wil versterken, maar ook met potentieel nieuwe pools die willen aansluiten. Het versterken van het netwerk tussen trainees en traineepools zie ik als een welkome uitdaging.